Gaziantep Milli Eğitim Müdürlüğü

Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürlüğünün görev alanları oldukça geniş bir dağılıma sahiptir. Aşağıdaki bölümde bu görev alanları hakkında özetbilgiler verilmiştir.
Örgün Eğitim Örgün eğitim, resmi ve özel okullardaki Okul Öncesi Eğitimi: gaziantep il milli eğitim müdürlüğü Okul Öncesi Eğitimi; ilimizdeki mevcut 36-72 ay yaş nüfusuna yönelik çocukların eğitilmesiyle ilgilidir. Müdürlük bu kapsamda ofis taşımacılığı aşağıdaki iş ve işlemleri gerçekleştirir:Resmi okul öncesi eğitime devam eden öğrencilerin ücret tespitinin belirlenmesi, Anaokulları ve anasınıfları tahmini bütçelerinin onaylarının alınıp anasınıflarının ilgili ilçesine, Bakanlığımız Okul Öncesi Eğitimi Genel Müdürlüğüne gönderilmesi, Okul öncesi eğitim kurumlarında yaz eğitimi ile ilgili onayların alınıp eğitime devam edilmesi, Yer değiştirme kılavuzundaki takvime göre il içi ve il dışı okul öncesi yönetici ve öğretmenlerinin atama işlemlerinin yapılması, Okul öncesi eğitim kurumları öğretmen ihyacını karşılamak üzere kadrosuz usta öğretici görevlendirilmesi,Oryantasyon semineri düzenlenmesi, AÖF okul öncesi öğretmenliği 3. ve 4. sınıfta okuyan kadrosuz usta öğreticilerin uygulama dersi ile ilgili stajyer dosyalarının gönderilmesi, İlimiz okul öncesi eğitim kurumlarında görevlendirilen kadrosuz usta öğreticilerin koordinatör okul müdürlüklerince yılsonu değerlendirme formlarının doldurulup incelenmesi, Özel okul öncesi ve anasınıfı açılması, Okul öncesi kurumlarına yönelik derslik yapılması, donatım ve malzemelerin sağlanması.
İlköğretim Eğitimi: İlköğretim eğitimi; zorunlu eğitim çağında bulunan 6-14 yaş gurubundaki çocukların eğitimiyle ilgili olarak resmi ve özel okullar yoluyla; Türk milli eğitiminin genel amaçları ve temel ilkeleri doğrultusunda eğitim-öğretim görme haklarını kullanabilmelerini sağlamayı amaç edinmiştir. Bu okullarda eğitim öğretimin etkili olarak gerçekleştirilmesi amacıyla ilgili yönetici, öğretmen atanması, bina derslik yapımı, donatım ve malzemelerin sağlanması işlemlerinin yürütülmesi görev alanındadır.
Ortaöğretim Eğitimi: Ortaöğretim eğitimi; zorunlu eğitim almış çocukların eğitimiyle ilgili olarak resmi ve özel ofis taşımacılığı okullar yoluyla; Türk milli eğitiminin genel amaçları ve temel ilkeleri doğrultusunda eğitim-öğretim görme haklarını kullanabilmelerini milli eğitim sağlamayı amaç edinmiştir. Bu okullarda eğitim öğretimin etkili olarak gerçekleştirilmesi amacıyla ilgili yönetici, öğretmen atanması, bina-derslik yapımı, donatım ve malzemelerin sağlanması işlemlerinin yürütülmesi görev alanımdadır.