Gaziantep Sanayi Odası

Gaziantep Sanayi Odası (GSO), 1989 yılında 5174 sayılı gaziantep şehri Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Kanunu kapsamında kurulmuştur. Kanunda da belirtildiği gibi GSO, üyelerinin müşterek ihtiyaçlarını karşılamak, meslekî faaliy­etlerini kolaylaştırmak, mesleğin genel menfaatlere uygun olarak gelişmesini sağlamak, mensuplarının birbirleri ve halk ile olan ilişkilerinde dürüstlüğü ve güveni hâkim kılmak üzere gaziantep sanayi odası meslekî disiplin, ahlâk ve dayanışmayı korumak ve kanunda yazılı olan çeşitli hizmetler ile mevzuatla odalara verilen görev­leri yerine getirmek amacıyla kurulan, tüzel kişiliğe sahip kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşudur. gaziantep sanayi odası kurulduğu tarihten beri hizmet kalitesini sürekli iyileştirmeyi kendine amaç edinerek kendi kurumsal gelişimini sağlamış, kazandığı birikimlerle üyelerinin gaziantep şehri önünü açacak projeler gerçekleştirmiştir.